دکتر الهام علایی ابوذر

مسئول هماهنگی علمی

رئیس دفتر ارتباطات علمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

https://irandoc.ac.ir/u/e-alayi

alayi [at] irandoc.ac.ir

 

دکتر نصراله پاک‌نیت

مسئول هماهنگی فناوری اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

https://irandoc.ac.ir/u/n-pakniat

pakniat [at] irandoc.ac.ir

 

فرانک سلجوقی

مسئول دبیرخانه کمیته علمی

smartcity [at] irandoc.ac.ir

 

 

 

مهندس علی‌اصغر حجت‌پناه

رابط فناوری اطلاعات کمیته علمی و اجرایی

رئیس اداره سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

hojjatpanah [at] irandoc.ac.ir

 

 

نزهت مصفا

مسئول وب‌گاه

رئیس گروه برنامه‌ریزی و طراحی فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

mosafa [at] irandoc.ac.ir

 

 

مهندس رضا عبدالحسینی

کارشناس دبیرخانه کمیته علمی

abdolhosseini [at] irandoc.ac.ir

 

 

 

نوراله رزمی

مسئول روابط عمومی

رئیس اداره روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

razmi [at] irandoc.ac.ir

 

 

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی عضویت در سامانه کلیک کنید.