آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-07-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-07-30
تاریخ شروع کنفرانس
1403-08-08
تاریخ پایان کنفرانس
1403-08-10

این روزها همه صاحب‌نظران، شهر هوشمند را به عنوان کلید دستیابی به جامعه هوشمند و توسعه پایدار قلمداد می‌کنند. انتقال تجربیات جهانی و تبادل درس‌آموخته‌ها می‌تواند حرکت به سوی ایجاد شهرهای هوشمند را تسهیل و تسریع کند. این کتفرانس با برنامه‌های جالب، با کیفیت با حضور اندیشمندان و دست اندرکاران داخلی و خارجی تلاش داشت تا فراهم‌آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان، و صاحب‌نظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برقرار است. 

 


حمایت کنندگان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان  ایران

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی واحد مشهد

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت‌کننده آزاد (شرکت در جلسات سخنرانی‌های عمومی و پنل‌ها)

رایگان

تعرفه ارائه و انتشار مقاله

رایگان