با حضور رئیس ایرانداک، جلسه شورای راهبردی پنجمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبردی پنجمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران، با حضور دکتر محمد حسن‌زاده، رئیس کمیته علمی برگزار شد.

10 اردیبهشت 1403

پنجمین کنفرانس شهر هوشمند ایران فراخوان مقاله داد

پنجمین کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران تا 10 خرداد ماه 1403 مقاله می‌پذیرد.

01 اردیبهشت 1403