شورای سیاست‌گذاری

دکتر محمد حسن‌زاده

دکتر محمد حسن‌زاده

دبیر علمی و رئیس شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر امید رضایی‌فر

دکتر امید رضایی‌فر

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف
مهندس رضا باقری اصل

مهندس رضا باقری اصل

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون حقوقی ، دولت، مجلس و استان‌ها؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر علی مبینی دهکردی

دکتر علی مبینی دهکردی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری و مدیریت شهر دانش دانشگاه تهران
دکتر محمودرضا حقی فام

دکتر محمودرضا حقی فام

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون پژوهش و فناوری گروه مپنا
دکتر فرهاد شیرانی

دکتر فرهاد شیرانی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون اداری و مالی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر لیلا نامداریان

دکتر لیلا نامداریان

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر محمد خوانساری

دکتر محمد خوانساری

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
دکتر امین فرجی

دکتر امین فرجی

دبیر کمیته تخصصی زندگی هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران