» پایگاه هایی که این کنفرانس در آنها نمایه شده است:

 

» مجلاتی که مقالات منتخب کنفرانس برای انتشار در آنها داوری خواهد شد:

 

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی عضویت در سامانه کلیک کنید.