شرکت در کنفرانس شهر هوشمند ایران برای شرکت‌کنندگان ارزش‌های زیادی را خلق می‌کند که برخی از آنها عبارتند از:

1. برای افراد

الف. یادگیری و تعامل

  • آشنایی با متخصصان، دست‌اندرکاران و خبرگان حوزه شهر هوشمند
  • بهره‌برداری از محتواهای ارائه شده توسط سخنرانان (داخلی و خارجی)، مدرسان و حاضرین
  • شبکه‌سازی با حرفه‌مندان حوزه شهر هوشمند
  • آشنایی با فناوری‌ها، پیشرفت‌ها، و دستاوردهای دیگران
  • تبادل تجربه و برقراری ارتباط با همترازان
  • آگاهی از فرصت‌های شغلی، همکاری، و تعامل

ب. گواهی حضور و مستندات

  • دریافت گواهی حضور در کنفرانس
  • دریافت گواهی حضور در کارگاه‌های آموزشی
  • مستندات کنفرانس
  • عضویت در شبکه کنفرانس

ج. ارائه و نمایش توانمندی‌ها

  • مشارکت در بحث و گفتگو
  • ارائه دیدگاه‌ها و ایده‌ها
  • پیدا کردن زمینه برای مشارکت در رخدادها
 1. برای سازمان ها و کسب و کار

      الف. آگاهی و همکاری

  • آگاهی از پیشرفت های نوین علم و فناوری در عرصه شهر هوشمند
  • شناسایی دست اندرکاران، سیاست ها، و افق های پیش روی شهر هوشمند
  • دریافت مستندات کنفرانس
  • عضویت در شبکه کنفرانس

     ب. نمایش توانمندی ها

  • ارائه جدیدترین دستاوردها در زمینه شهر هوشمند
  • اطلاع رسانی برنامه ها، نیازمندی ها و زمینه های همکاری
  • معرفی بهروش ها، درس آموخته ها و جلب همکاری
  • حضور و معرفی در وب سایت، بسته های خبری و تصویری، و کانال های اجتماعی رخداد

      ج. شبکه سازی و بهره برداری

  • دستیابی به ایده های نو در قالب استارتاپ و بازار ایده
  • شناسایی همتایان و کسب و کارهای علاقه مند
  • آگاهی و بهره برداری از فرصت های موجود در سطح ملی و بین المللی
  • بهره برداری از تجربه های منتقل شده از سوی مدعوین داخلی و خارجی
  • بازاریابی و شناسایی مخاطبان و کاربران محصولات و خدمات

      د. نمایش توانمندی ها

  • بهره برداری از تسهیلات حضور در نمایشگاه
  • بهره برداری از تسهیلات (ویژه شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری)
  • امکان استفاده از پاویون استارت آپ ها و ایجاد پاویون اختصاصی

     

 بخش مهمی از ارزش‌ها در کنفرانس‌های علمی در قالب دانشگاه نامرئی ارتباطات شکل می‌گیرد که قابل اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری نیست. کفنرانس شهر هوشمند تنها یک کنفرانس نیست بلکه رخدادی است برای ایجاد ارتباط بین نظر و عمل. حضور صدها، موسسه، شرکت، سازمان، استارت‌آپ و غیره بستر بی‌نظیری برای یادگیری و ارزش‌آفرینی فراهم کرده است.